Niks aan de hand, of wel?!

Faven is een jongvolwassenen die al haar hele leven in Nederland woont. Ze heeft de laatste tijd veel ruzie met haar ouders. Haar traditionele ouders vinden dat Faven ‘verwesterd’ raakt. De ouders van Faven willen in de zomervakantie met haar naar Eritrea.

Herken de signalen van achterlating in het buitenland!

Wat een EER!?

In eergerelateerde zaken kan het om leven en dood gaan. Hierdoor is een specifieke aanpak mogelijk van levensbelang. Het hebben van kennis omtrent eergerelateerd geweld is van belang om te komen tot een goede analyse van achtergronden, motieven, feiten en omstandigheden, die een effectieve interventie mogelijk maken.

Eergerelateerd geweld is geen huiselijk geweld

De gewone meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is niet toereikend als het gaat om eergerelateerd geweld. We doorlopen wel dezelfde stappen maar deze krijgen wel een eigen inkleuring vanwege het specifieke karakter van dit type geweld. Het signaleren en handelen vraagt dus andere kennis, houding en vaardigheden van de professional.

Snappen wij elkaar wel?

Geregeld voelt de westers georiënteerde professional zich machteloos en worden soms goed bedoelde initiatieven ondernomen die juist averechts uitpakken.

Wat voor de een vanzelfsprekend is, is voor de ander helemaal niet zo gewoon. En zonder het te willen, praten we langs elkaar heen.

Omgaan met mensen met diverse culturele achtergronden vraagt een attitudeverandering en andere vaardigheden in de communicatie.

Durf door te vragen!

Jaarlijks trouwen naar schatting honderden jongeren tegen hun zin. Vaak worden ze mishandeld of bedreigd. Hoe speel je als professional tijdig in op signalen en pak je het gesprek hierover aan?

Voorkoming van huwelijksdwang vereist dat je alert bent op signalen en deze bespreekt met je cliënt. Er is niet één specifiek kenmerk in uiterlijk, gedrag of ontwikkeling. Training is hierin noodzakelijk!

ECS Trainingen & Advies

Kennis en handelen in cultuursensitieve vraagstukken.

Een gespecialiseerd trainingsbureau.

ECS is een gespecialiseerd trainingsbureau. Met een sterk portfolio van producten en diensten op het gebied van eergerelateerd geweld, huwelijksdwang, achterlating in land van herkomst en cultuursensitief communiceren. We scholen op het diepste niveau: kennis, houding en vaardigheden.

Wij bieden deskundigheid in de vorm van trainingen, kennisbijeenkomsten, consultancy en maatwerk. We kijken graag samen met u naar uw specifieke wensen en verwachtingen.

ECS onderscheidt zich door uitsluitend te werken met trainers die allemaal de wereld van de hulpverlening kennen en daar een jarenlange ervaring hebben opgebouwd. Zij weten wat er speelt aan actuele ontwikkelingen in het werkveld. Zij zijn op de hoogte van de mogelijkheden binnen de hulpverlening maar kennen ook de obstakels waar u als professional soms mee worstelt.

Trainingsaanbod.

Eergerelateerd geweld

Basistraining

Eergerelateerd geweld

Verdiepingstraining

Interculturele communicatie

Kennisbijeenkomsten

Coaching en Advies

Maatwerk

Verschil in Meldcode Huiselijk geweld en Eergerelateerd geweld.

De gewone meldcode Huiselijk geweld is niet toereikend wanneer het gaat om eergerelateerd geweld. We doorlopen wel dezelfde stappen van de meldcode maar deze krijgen wel een eigen inkleuring vanwege het specifieke karakter van dit type geweld. Daar waar openheid bij huiselijk geweld juist bevorderlijk werkt kan bij eergerelateerd geweld deze openheid juist een gevaar opleveren voor het slachtoffer. De meldcode voor eergerelateerd geweld is daarop aangepast. Het signaleren en handelen vraagt dus andere kennis, houding en vaardigheden van de professional.

Erkend onderwijsinstituut

ECS is als onderwijsinstituut geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. Hét onafhankelijke kwaliteitskeurmerk voor sociaal professionals.

CRKBO Erkend Onderwijsinstituut

ECS is als onderwijsinstituut geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. Hét onafhankelijke kwaliteitskeurmerk voor sociaal professionals.

en

Lees onze laatste nieuwsberichten:

Meldcode verplicht de professional tot actie bij huwelijksdwang

Aangenomen wordt dat er tussen de 670 en 1900 gevallen van huwelijksdwang per jaar in Nederland voorkomen. Voor een goede signalering en preventie is het nodig dat sociale professionals en leerkrachten meer informatie en training over dit fenomeen krijgen. Zij kunnen...

13-jarige stak moeder neer uit eerwraak

De 13-jarige jongen die in september in Den Bosch zijn moeder neerstak met een mes, deed dat uit eerwraak. Dat valt op te maken uit een rechtelijke uitspraak tegen de vader van de uit Afghanistan afkomstige tiener. Bekijk hier het hele bericht Bron: nos.nl

Wij Werken Samen met

Hier onder ziet u een aantal van onze partners waar we mee samen werken. Klik op een logo voor meer informatie.

Loopt u in uw organisatie tegen interculturele vraagstukken aan? Neem dan gerust contact op!

Loopt u in uw organisatie tegen interculturele vraagstukken aan?
Neem dan gerust contact op!