EERGERELATEERD GEWELD

Verdiepingstraining

Eergerelateerd geweld omvat alle vormen van geweld omwille van de familie-eer.

ECS biedt verschillende trainingen rond dit vraagstuk, van signaleren tot gerichte aanpak, waaronder cultuursensitief werken.

Het gaat hier om onder anderen fysiek en geestelijk geweld, sociaal isolement, huwelijksdwang en achterlating. Het zijn vormen van geweld die dagelijks in onze samenleving voorkomen. Vooral meisjes en vrouwen worden slachtoffer van eergerelateerd geweld, maar ook jongens en mannen kunnen ermee in aanraking komen.

De kennis over eergerelateerd geweld is de laatste jaren toegenomen, vooral bij politie, vrouwenopvang en migrantenorganisaties. Maar deze kennis is niet voldoende verspreid onder andere instellingen.

Hulpverleners en andere professionals weten nog niet altijd wat eer, eerbehoud, eerschending, eerherstel of eergerelateerd geweld precies inhouden. In eerzaken wordt omzichtig handelen binnen het familiesysteem gevraagd om eergerelateerd geweld te voorkomen.

Duur van de training

De training bestaat uit een bijeenkomst van 1 dag (9:00 – 16:00.
Er is geen studiebelasting vooraf.

Doelgroep

Deze training wordt verzorgd voor alle doelgroepen die werken met de Meldcode zoals kinderopvang, onderwijs, jeugdzorg, zorginstellingen en maatschappelijke ondersteuning. De training is ook geschikt voor migrantenorganisaties.

Startniveau

Deelnemers hebben reeds de basistraining bij ECS gevolgd of een training welke overeenkomt met de opgedane leeruitkomsten.  Deelnemers aan deze training hebben minimaal een MBO+, HBO of academisch werk- en denkniveau.

Opleidingsniveau

HBO of academisch werk- en denkniveau.

Certificering

De training signaleren en handelen bij eergerelateerd geweld is geaccrediteerd bij SKJ met 6,5 punt.

ECS biedt u op de terreinen waarin zij trainingen verzorgd ook coaching en advies.

Heeft u nog vragen of bent u benieuwd naar de mogelijkheden?
Stuur ons gerust een whatsapp bericht, bel ons of vul onderstaand formulier in.

Verdiepingstraining
Signaleren & handelen bij eergerelateerd geweld.

De verdieping is een logisch vervolg voor deelnemers die extra geschoold wensen te worden in het omgaan met de complexiteit van eergerelateerd geweld. In de verdieping is de materie rondom eergerelateerd geweld verder uitgewerkt en de verdieping wordt gezocht op het gebied van analytische vaardigheden maar ook in het werken met de signalenkaart om zo tot een gedegen risicoschatting te komen. Al het benodigde materiaal wordt tijdens de training aan de deelnemer verstrekt.

Inhoud

Wat te doen als er sprake is van eergerelateerd geweld? Deze belangrijke vraag wordt in deze training beantwoord. Nadat er signalen zijn ontvangen is het belangrijk de verkregen informatie zorgvuldig te verzamelen en te komen tot een gedegen risico inschatting. De deelnemer leert sneller de juiste vragen te stellen en oefent met het analyseren van de risicosignalen. Dit alles wordt gedaan aan de hand van de Quick- scan en de signalenkaart. ECS werkt met de eenduidige landelijke methode aanpak voor eergerelateerd geweld. Deze aanpak sluit naadloos aan bij de Wet Meldcode. Een praktijkcasus is de leidraad in deze training waarbij ook de ketenpartners aan bod komen. De deelnemer is aan het einde van de training in staat om de effectieve aanpak te bepalen en systeemgericht te werken bij eergerelateerde zaken.

Leeruitkomsten

Kennis – U heeft inzicht in:

 • Verschillen en overeenkomsten tussen huiselijk geweld en eergerelateerd geweld;
 • Systeemgericht werken in complexe situaties;
 • Hoe je tot een gedegen risicoschatting komt.

Houding – U bent zich bewust:

 • van de dilemma’s voor professionals;
 • van de eigen verantwoordelijkheden, taken en grenzen;
 • van de essentiële vragen om waardensysteem en leefwereld van cliënt in kaart te brengen;
 • van de competenties om de effectieve aanpak bepalen en systeemgericht werken.

Vaardigheden – U kunt:

 • signalen en zorgen bespreken;
 • gerichte gesprekken voeren middels de signalenkaart;;
 • samenwerken met interne en externe partners;
 • de effectieve aanpak bepalen en systeemgericht werken.

ECS- deskundigen

ECS is in staat deelnemers een unieke ervaring te bieden tijdens de trainingen. De ECS- deskundigen kunnen op veel manieren hun toegevoegde waarde laten zien:

 • Ervaringsdeskundigen (een gezicht geven rondom het verhaal van Eergerelateerd geweld);
 • Acteurs ( zorggesprekken oefenen, casussen in beeld brengen etc.)
 • Theoloog Islam (radicalisering en de-radicalisering)

“Ik heb de training “ Signaleren en handelen bij eergerelateerd geweld en huwelijksdwang” gevolgd bij het Expertise Centrum Samenleving. Een must voor alle mensen die in Nederland met kinderen werken en zeker in het onderwijs. De training heeft mij inzicht en tools gegevens om beter in gesprek te kunnen gaan met kinderen en ouders die vanuit hun cultuur of religie soms andere keuzes maken of anders opvoeden dan wij gewend zijn in onze Westerse samenleving. Ik stel nu andere vragen en leg dingen anders uit.”

Floor Visser

Intern Begeleider Primair Onderwijs, IKC 'T Holthuus

Erkend onderwijsinstituut

ECS is als onderwijsinstituut geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. Hét onafhankelijke kwaliteitskeurmerk voor sociaal professionals.

Aangesloten bij Kwaliteitsregister

Met onze registratie bij SKJ laten wij aan cliënten, werkgevers en opdrachtgevers zien dat wij expert zijn in ons vak en dat we blijven bijleren.

en

CRKBO Erkend Onderwijsinstituut

ECS is als onderwijsinstituut geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. Hét onafhankelijke kwaliteitskeurmerk voor sociaal professionals.

Aangesloten bij Kwaliteitsregister

Met onze registratie bij SKJ laten wij aan cliënten, werkgevers en opdrachtgevers zien dat wij expert zijn in ons vak en dat we blijven bijleren.

en

Lees onze laatste nieuwsberichten:

Meldcode verplicht de professional tot actie bij huwelijksdwang

Aangenomen wordt dat er tussen de 670 en 1900 gevallen van huwelijksdwang per jaar in Nederland voorkomen. Voor een goede signalering en preventie is het nodig dat sociale professionals en leerkrachten meer informatie en training over dit fenomeen krijgen. Zij kunnen...

13-jarige stak moeder neer uit eerwraak

De 13-jarige jongen die in september in Den Bosch zijn moeder neerstak met een mes, deed dat uit eerwraak. Dat valt op te maken uit een rechtelijke uitspraak tegen de vader van de uit Afghanistan afkomstige tiener. Bekijk hier het hele bericht Bron: nos.nl

Wij Werken Samen met

Hier onder ziet u een aantal van onze partners waar we mee samen werken. Klik op een logo voor meer informatie.

Loopt u in uw organisatie tegen interculturele vraagstukken aan? Neem dan gerust contact op!

Loopt u in uw organisatie tegen interculturele vraagstukken aan?
Neem dan gerust contact op!